Des d’aquesta direcció, entenem, que qualsevol inspecció és un mitjà per reconduir les possibles desviacions que es puguin produir en el bon funcionament del centre. Per això no tenim cap problema a fer públics els resultats de les mateixes, ja que això comporta que, en el cas de ser detectada alguna anomalia, es pugui procedir a corregir-la immediatament.

Gràcies per la seva confiança.